mandag 26. november 2012

Desse går unna!
bli onsdagskunde denne veka!

Tøydokka er nemleg på bytur i morgo! Trass i at styreleiaren stiller opp som butikksjef i morgo kveld, kjem her ei oppmoding om å legge handleturen til onsdag i staden!

mandag 12. november 2012

Morgodagens Røvarkaup!

 

Heil dress frå Småfolk til kr. 190,-. Intet mindre enn eit varp! Tøydokka håpar på besøk av deg i morgo kveld!

alt-mogleg-fillaDet forundrar oss stadig at det dukkar opp eit nytt, potensielt bruksområde for dette vidunderet av ei fille så godt som kvar gong det er nye gjester innom!

Forutan gulpeklut, kosefille og kjøkenhandkle, kan ho tydelegvis òg nyttast som pubklut, tøybleieinnhald, trekantsjal og duk.

For lusne 49,- kr. er ho di!