mandag 27. januar 2014

Om att til Rauland!


Laurdag 8. februar trassar me snomengdene og pakkar med oss klesstativa våre for å reise utanbygds! Kaffibaren på Rauland har vore så snille at dei vil huse oss for ein dag, og me gledar oss til å rigge opp bui i eit for oss heilt nytt lokale. Så håpar me sjølvsagt at me treffer både gamle og nye kundar ute på vift - Kaffibaren 8. februar, mellom kl. 12-17.00 er staden!

lørdag 18. januar 2014

noko er i gjære...

Det handlar om nøye tilpassa trappetrinn, glava og spikerpakker. Hammar og sag og kapping av bord. Plater og blyantstrekar, sagflis og maksimal utnytting av areal. Me vil ikkje seie meir på noverande tidspunkt. Du får vente og sjå. Det er i grunnen det me òg gjer - enn så lenge!

det nærmar seg utflukt

- og målet? Me har sirkla oss inn på Kaffibaren på Rauland, og gledar oss til å ut på farten att! Om alt går etter planen, har me herleg nytt frå Alba med oss i kofferten - i tillegg til klesplagga me er litt betre kjende med frå før. Laurdag 8. februar er me på plass!