mandag 24. februar 2014

kafèturnèen fortset

Me fann ut at me likar oss så godt på kafè at me kjem til å halde fram med nett det! Fyrstkomande torsdag, 27. februar, mellom kl. 11-14.00, finn du oss på Galleri Straume sin barnekafè. Tøydokka stiller med søtt og stilig frå dei fire leverandørane våre, og lovar dessutan å ta med seg kuffertkuppet!