søndag 17. februar 2013vårnytt frå Småfolk!


Endeleg har me fått inn klesplagg til dei aller minste! 
Her er eit brøl av ein body, frå str. 56-86. 

sengetøy frå Froy & Dindsmakebit på tydagens Røvarkaup


Body frå Småfolk i str. 92 og 98

Om att i kremmargarasjenLaurdagens Handelsmøte i Gamleveg viste seg å bli ei fortreffeleg anledning til å vise fram herleg vårnytt frå Småfolk! Jaudå, vårnytt - i fem kalde og sno under skoa, men likevel!

Tusen takk til alle som svinga innom oss i kremmargarasjen!

Og ikkje minst, tusen takk til våre fire små kompisar, som meir eller mindre frivillig (og uvitande) stilte som modellar på ein kald catwalk framfor Silkevippa! Den minste den einaste som heldt fokus fram til scena - dei tre resterande nøya seg med å vera beinflygande reklame..! Glade, varme småfolk, fins ikkje betre reklame enn det!

tirsdag 12. februar 2013

ikkje akkurat lynande effektivt...

Tøydokka skuler bort på Pfaff'en som står der, ventande. Klar til dyst. Tøydokka er ikkje så klar. Ho sit og festar fjørten trådar i det som skulle ha vore ei jolegåve, men som no ikkje er det lenger. Ho tar seg i å tenkje at nettopp den jolegåveproduksjonen er skremande lett samanliknbar med visa som byrjar med "Og det var vesle Jensemann, han strever dagen lang". Jensemann snekra, Tøydokka hekla denne gongen. Det starta bra. I fint driv og i harmonisk samspel med både heklenål og dobbel tråd. Men det vara ikkje så lenge.  Parallelt med ei heller trasig realitetsorientering kring kva ho får tid til av handarbeidssysslar klemt inn mellom bleieskift og snørrtørk, minkar ambisjonane. Og i likskap med Jensemann, som ho no kjenner ei sterk samhøyre til, endar Tøydokka opp med noko langt anna enn ho hadde planar om. Men det er hekla med kjærleik, Åse Marie - hugs no endeleg det!

Med andre ord - noko rykande ferskt heimesauma på laurdagens Handelsmøte kjem ikkje på tale! Her er det trådar som skal festast!