fredag 2. september 2016

snart legg me ut på neste etappe...

...ei veldig spennande ei - ute på den store, vide verdsveven! I tillegg til at andre høgda på Straumebui vil halde fram med å vera full av leikande lekkert, set nemleg Sydama seg no ved nettbutikkspakane! Me gledar oss langt uti vesletæane, og er gruleg spente på korleis dette blir mottatt.


Takka vore Aasmund og Olav - og Sydama, sjølvsagt (om enn mest som mental støtte og pisksveipar foreløpig!) - nærmar sida seg klar. Me byrjar slik litt i det små, og avventar responsen frå folket. Denne vil på mange vis forme sida framover, så får me bruke tida på å bli varme i nettbutikktrøya så lenge!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar