onsdag 2. mai 2012

bare slik for å vera heilt på den sikre sida...

... me var altså fiffige nok til å legge inn ei aldri så lita kopling til nettopp Øyfjell si eiga nettside i forrige innlegg, men det var kanskje ikkje så lett å sjå. Ho blir difor servert nok ei gong - trykk her! Då skulle me ha vårt på det reine. Eller er det tørre?

2 kommentarer: