torsdag 13. september 2012

EUREKA!


Tøydokka: "men, kan ein ha to daglege leiarar eigentleg?"
Sydama: "ja - viss ikkje bli det urettferdig!"

Etter påkjennande møte med den evinnelege papirmølla, har me endeleg blitt tatt inn i det gode Brønnøysundselskap! (her er det på sin plass å understreke at me hittil ikkje har levd det totalt lovlause kremmarliv, men derimot nytta Sydama sitt einkvinnesforetaksorganisasjonsnummer for alt det er verd). Me vil gjerne rette ei stor takk til fylgjande styremedlem, som har vist seg å vere særs velvillig innstilt til vervet dei har tatt på seg. Eit tre gonger tre HURRA! for styreleiar Gutt og styremedlem Anne og Torstein

Om att - litt på halv åtte har blitt DA - no vankar det bollar og brus!!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar