mandag 21. juli 2014

house of Rym til Straumebui!- og saka er den at hadde det ikkje vore for at de har så godt som rent oss ned der oppe i høgda etter at Straumebui på ny opna dørene, så hadde me aldri fått kloa i desse herleghetane! Difor rettar me med dette ein stor, varm TAKK til alle Om att-kundar, og håpar det komande hyllefyllet blir tatt imot med like store stjerner i augene som det kremmarane fekk fyrste gong dei oppdaga House of Rym!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar